Marka Tescil Sorgulama Loader

Patent nasıl alınır?

Patent nasıl alınır sorusunun cevabı üç süreç içinde değerlendirilerek verilebilir. Bu bağlamda bir takım ödemeler yapma, ilgili formları doldurup dilekçeler yazarak kurumlara iletme, gelen yazı ve raporlara cevap verme sürecini kapsar.


Başvurudan Önce Yapılması Gerekenler

 • Buluş olduğunu iddia ettiğiniz konu uzman bir vekil tarafından ön araştırma yapılarak buluş mu değil mi belirlenmeli.
 • Buluş niteliğinde ise buluşun sahibi olan kişiden gerekli bilgi, belge ve belgeler alınır.
 • Vekil, tüm bunlara göre bir patent tarifname takımını hazırlar ve incelemesi için buluş sahibine gönderir.
 • Buluş sahibi tarifname takımını inceleyerek gerekli gördüğü düzenleme ile ekleme-çıkarma önerilerini yaptıktan sonra vekile iletir.
 • Böylece tarifnamenin son hali buluş sahibi ile istişare edilerek tamamlanır.​

Başvurunun Yapılması

 • Başvuru dilekçesi doldurularak başvuru ücreti ödenir. Başvuru dilekçesi ile birlikte tarifname takımı ve ücret dekontu kuruma teslim edilir.
 • TPE başvuru yapan kişiye başvuru numarası ile şekli eksiklik olup olmadığını bildiren bir yazı gönderir.

Araştırma Talebinin Yapılması

 • Başvuruyu yapan kişi başvuru yaptığı tarihten itibaren 15 ay içinde talep edilen resmi araştırma ücretlerini ödeyerek araştırma talebi yapar.
 • Türk Patent Enstitüsü araştırmayı tamamlandıktan sonra araştırma raporunu başvuruyu yapan kişiye yollar.

1- Birinci İnceleme Talebinin Yapılması

 • Araştırma raporu olumluysa veya içerdiği olumsuzluklar düzeltilebilir durumdaysa 1. inceleme talebi yapılır ve ücret ödenir.
 • TPE 1. incelemeyi tamamladıktan sonra inceleme raporunu başvuru sahibine iletir.
 • 1. inceleme raporu tamamıyla olumlu olursa başvuru sahibi Tescil Belgesi düzenleme ücretini ödeyerek patent belgesini alır.

2- İkinci İnceleme Talebinin Yapılması

 • 1. inceleme raporunun olumsuz sonuçlanması durumunda patent vekili tarafından teknik bir cevap hazırlanarak Türk Patent Enstitüsü’ne gönderilir.
 • TPE 2. inceleme raporunu başvuru yapan kişiye iletir.
 • 2. inceleme raporu olumlu sonuçlanırsa başvuru yapan kişi Tescil Belgesi düzenleme ücretini ödeyerek belgeyi alır.

3- Üçüncü İnceleme Talebinin Yapılması

 • 2. rapor da olumsuz sonuçlanırsa vekil tarafından yeniden cevap verilir ve Türk Patent Enstitüsü’ne iletilir.
 • Gelen 3. inceleme raporu sondur. 3. rapor da olumsuz ise buluş belgesi alınamaz.

  Patent Nasıl Alınır?