Marka Tescil Sorgulama Loader

Telif Hakkı

Telif Nedir ? / Ne Demek ?

Sözcüğün anlamı TDK sözlüğünde; 1.Uzlaştırma, 2.Kitap yazma, 3.Telif hakkı, 4.Yazarın kendisinin kaleme aldığı olarak ifade edilmektedir.


Telif  Hakkı Nedir ?

Telif HakkıBir fikir ya da eser üzerindeki mülkiyet hakkına denir. Makale, kitap, beste, fotoğraf, resim fotoğraf vs. bilimsel, edebi veya sanatsal eser veren kişilere yasalarca tanınmış olan fikri haklar söz konusudur. Bu haklar kişinin ortaya koyduğu eseri bizzat kullanabilme, satışını yapma ve kiralama; izinsiz olarak kullanılmasını, çoğaltılmasını ve dağıtılmasını mahkeme kararı ile önleme gibi haklardır. Özel kanun, yönetmelik ve tüzükler ile korunur. Fikir patenti eseri veren kişinin düşünce gücü, yaratıcılık ve emekle ortaya koyduğu ürünü koruma altına alır. Telifin sembolü “©” şeklindedir. Bu “©” sembolü İngilizce “Copyright” sözcüğünden gelir. Telifli eserlerin üzerinde bu sözcüğe ya da Türkçe olarak “Her hakkı mahfuzdur”, “Tüm hakları saklıdır” gibi ibarelere yer verilir. Her ülkenin kendine özgü mülkiyet hakları prensibi vardır. Bir ürünün telif hakkı hangi ülke için alındıysa o ülkenin belirlediği mevzuatlara göre koruma altına alınır. Kamu düzeni ve yararı, genel ahlakın korunması gibi durumlar telif haklarının korunmasına istisna teşkil edebilir.

Koruma hakkı belirli bir süre için geçerlidir. Yenilenmediği takdirde bu haklar ortadan kalkar ve eser ortak kullanıma açık hale gelir. Sahibinden izin alınmaksızın kullanılabilir.


Telif Hakkı Nasıl Alınır ?

Türkiye’de bu hakkın tescilinden sorumlu yetkili kurum, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı ‘TELİF HAKLARI VE SİNEMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’ dür. İsteğe bağlı olarak yürütülen kayıt işlemleri elden veya posta yoluyla yapılabilir. www.telifhaklari.gov.tr adresindeki otomasyon üzerinden istenen bilgiler kayıt altına alınır. Verilen başvuru numarası ve talep edilen belgelerle birlikte genel müdürlüğe başvurulur. Başvuru sahibine ilgili esere ilişkin olarak kayıt-tescil belgesi düzenlenerek verilir.

HEMEN BAŞVUR

Marka temsilcimiz sizi arasın.