Marka Tescil Sorgulama Loader

TPE

Türk Patent Enstitüsü Nedir ?

Tpe nedir kısaca yanıtlayacak olursak; kanun hükmünde kararnamelerle koruma altına alınmış olan sınai mülkiyet haklarının tescilini ve bu hakların korunması ile ilgili işlemleri yapan T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bağlı bağımsız bir kuruluştur. Özel bir bütçeye sahiptir. TPE, Türkiye'nin teknolojik gelişimine katkıda bulunarak Türkiye genelinde serbest rekabet ortamının oluşmasını sağlar. Ar-ge girişimlerinin ilerlemesini teşvik eder. Patent, marka ve endüstriyel mülkiyet haklarının oluşmasını ve korunmasını sağladığı gibi, bu haklara ilişkin yurt içi, yurt dışı bilgi ve belgelerini kamu yararına sunar.


TPE

Türk Patent Enstitüsü’nün Görevleri Nelerdir ?

  • Gerek yaratıcılığı gerekse yeniliği teşvik ederek ülkenin ekonomik ve teknolojik anlamda gelişmesini sağlamak.
  • Sınai mülkiyet bilincini yayarak gerekli bilgilendirmeyi yapmak ve ilgili kesimle işbirliğini geliştirmek.
  • Sınai mülkiyet hakları ile ilgili yayınlar yapmak ve Sınaî Mülkiyet Gazetesi’ni belirli aralıklarla yayınlamak.
  • Sınai mülkiyet hakları ile ilgili uluslararası anlaşmaları, ülke çıkarlarını koruyarak sağlamak ve Türkiye’yi uluslararası platformda temsil ederek iş birliğini güçlendirmek.
  • Patent, marka endüstriyel tasarım vd. sınai mülkiyet haklarının tescilini gerçekleştirerek korunmasını sağlamak.
  • Lisans işlemlerinde arabuluculuk faaliyetinde bulunmak.
  • Lisans ve devir anlaşmalarını tescil etmek.
  • Buluşların kullanımını takip etmek ve yeni teknolojilerin değerlendirilmesini sağlamak.
  • Teknoloji transferinin yönlendirilmesi ve arşivlenmesini sağlamak.
  • Görev alanıyla ilgili akademik çalışmaları desteklemek.

Türk Patent Enstitüsü’nün İşleyişi

Marka başvurusunun yapılmasının ardından Türk Patent uzmanları başvurusu yapılan ismin marka olup olamayacağını inceler. Bu bağlamda isim marka olabilecek yapıda olup olmadığını, diğer markalarla benzerlik taşıyıp taşımadığını araştırır. Eğer önceki başvurularla benzerlik durumu söz konusu ise TürkPatent Enstitüsü tarafından reddedilir. Bu durum genellikle tpe marka sorgu işleminin titizlikle yapılmamasından kaynaklanmaktadır. Tpe marka için kısmi olarak veya tamamen red kararı verdiğinde, marka sahibi karara karşı haklı bir gerekçe ile itirazda bulunabilir. Fakat bu gibi durumlar maddi ve manevi zararlara sebep olur. Tüm bunlara maruz kalmamak için tpe marka sorgulama uzman bir marka vekili tarafından yapılmalıdır.


Türk Patent Enstitüsü Marka Sorgulama

Tpe online marka sorgulama işlemi yapmak için vekil firmamızın veri tabanını kullanabilir ayrıca yetkili uzmanlarımızdan bu konuda destek alabilirsiniz. Uzman kontrolünde daha güvenli bir marka başvurusu yapabilirsiniz. Bu konuda marka vekilimiz sizin için gerekli araştırmayı yaparak yönlendirmelerde bulunacak ve gerekli öneri ve düzeltmelerle markanızın reddedilme riskini en aza indirecektir. Bu şekilde tpe marka araştırma, sorgulama, tescil ve marka koruma süreciniz sorunsuz bir şekilde ilerleyecektir.

HEMEN BAŞVUR

Marka temsilcimiz sizi arasın.